przykładowy wzór dokumentu odstąpienia od umowy zakupu

(Przykładowy wzór dokumentu odstąpienia od umowy)

 

LOGO - Ilumia

 

Adresat:    ilumia.pl | ESTON

  1. Kościuszki 15, 98-220 Karsznice

     tel. +48 690 913 850;

     zwrot@ilumia.pl

 

 

Ja, niżej podpisany/-a informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących przedmiotów:

……………………………………………………………………………………

…………………………………….................................................

…………………………………….................................................

…………………………………….................................................

 

Data zakupu:………………………………………......... Otrzymane dnia:......................................................

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………........................

Adres konsumenta:……………... ……………………………………………………………………………….......................

Numer dokumentu zakupu:……………….…………………………………………………………………........................

Powód zwrotu (niewymagane):………………….....................................................................................

Numer konta do przelewu (niewymagane): .....................................................................................

 

                   

                                                                                                   ……………………………………      ………………………………………………………………

                                                                                                   (data i podpis konsumenta, jeśli formularz przesyłany jest w wersji papierowej)

 

 

 

 

To Top